Modalităţi de vizualizare a bazelor de date

Schimbările majore care au intervenit in societatea romaneasca in ultimii ani, sunt însoţite de o explozie informaţională. Aceasta explozie poate fi privită din 2 puncte de vedere.

    1. O explozie a cererilor de informaţii pentru a satisface nevoi din domenii din ce în ce mai diversificate ale societăţii
    2. O explozie a surselor de informaţie, printre acestea situându-se, “la loc de frunte” “Reţeaua reţelelor”: Internetul.

Privit la modul general, un proces informaţional ia naştere o dată cu formularea unei cereri sau mai bine zis a unei interogări. Din acest moment, am putea împărţi drumul informaţiei până la utilizatorul final, in trei mari etape.

- culegerea datelor

- stocarea datelor

- prezentarea datelor.

După cum este cunoscut fiecare Direcţie Regională de Drumuri şi Poduri din cadrul Administraţiei Naţionale a Drumurilor dispune de o bancă de date cunoscută sub denumirea BCDTR (Banca Centrală de Date Tehnice Rutiere), în acest fel reţeaua de drumuri naţionale fiind şi ea supusă unui proces informaţional. De fapt acesta există de mai multa vreme, dar ca oricare lucru din ziua de azi poate fi îmbunătăţit, având in vedere progresul tehnologic din domeniul informaticii.

Astfel, procesul informaţional în care este implicată reţeaua de drumuri naţionale se desfăşoară astfel:

1. Culegerea datelor: este o etapa realizată cu echipamente specifice şi personal calificat în activitatea de administrare şi întreţinere drumuri şi poduri.

2. Stocarea datelor: se face în acest moment pe servere de baze de date Oracle, servere care se menţin în fruntea tuturor testelor de performantă a sistemelor din această categorie.

3. Prezentarea datelor: se realizează printr-o interfaţă text de tip tabelar. Această etapă de prezentare a datelor poate beneficia din plin de avansul tehnologic din ultima vreme. In acest sens putem menţiona apariţia interfeţelor grafice care s-au dezvoltat continuu, ajungând astăzi să fie utilizate interfeţe cu rezoluţii ce cu puţin timp în urmă erau de neimaginat.

În cadrul D.R.D.P. – Iaşi s-a început realizarea unui set de aplicaţii bazate pe o interfaţă de tip web, prin intermediul căreia se pot vizualiza şi actualiza datele din BCDTR.

Pentru partea de vizualizare a datelor s-a optat pentru realizarea unor applet-uri JAVA care în primul rând au avantajul ca rulează într-un browser Internet (Internet Explorer sau Netscape Navigator). Aceasta soluţie, a browser-ului a fost aleasă din 2 motive:

1. Un motiv “tehnic”. Datorită amplorii deosebite care l-a luat Internet-ul (în special partea de Web) se poate observa afinitatea marilor firme producătoare de soft de dezvoltare (MicroSoft, SUN, Borland, etc) pentru aceste tehnologii. Din acest cauză tehnologiile de tip Internet au un ritm de dezvoltare foarte accelerat, comparativ cu alte tehnologii (ce oferă aplicaţii Stand - Alone) care nu mai beneficiază de îmbunătăţiri semnificative în ultimul timp. In acest sens putem aminti suportul deosebit de care se bucura limbajul de programare JAVA în actuala versiune a serverului ORACLE 9i.

2. Un motiv “strategic”. Datorita dezvoltării Web-ului, browser-ele încep să devină nişte aplicaţii din ce în ce mai utilizate şi mai cunoscute de majoritatea utilizatorilor de PC-uri, necesitând astfel un ciclu de învăţare foarte mic.

Alegerea prezentării datelor cu ajutorul applet-urilor JAVA s-a făcut ţinând cont de avantajele care le oferă această soluţie:

- folosirea tehnologiei JAVA oferă un control al interfeţelor grafice la nivel de pixel, ceea ce dă posibilitatea prezentării vizuale a unor informaţii cât mai aproape de realitate;

- crearea unor interfeţe cu un grad mare de mobilitate prin baza de date şi uşor de manipulat de un personal de specialitate drumuri, cu o pregătire medie sau chiar redusă în utilizarea calculatoarelor. Astfel, personalul cu pregătire tehnică de drumuri are posibilitatea de a depista datele necorespunzătoare care pot apare la un moment dat în BCDTR datorită complexităţii structurii băncii de date şi a suprafeţei mari de pe care se colectează datele;

- uşurinţa limbajului JAVA în portarea aplicaţiilor spre alte Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date şi de asemenea posibilitatea utilizării lor pe Web. Astfel, la sediul DRDP aplicaţia se conectează la un server Oracle, iar la Secţiile Drumuri Naţionale, unde dotarea cu sisteme de calcul nu permite instalarea şi rularea unui server Oracle, conectarea aplicaţiei se face la o bază de date MicroSoft Access. Deci, aceeaşi aplicaţie se poate conecta la două sau chiar mai multe sisteme de baze de date, fiind necesare modificări foarte sumare realizate chiar în timpul rulării aplicaţiei, pe baza setării unui parametru iniţial.

- un ultim avantaj, dar nu cel din urmă, este gratuitatea achiziţionării platformei JAVA şi condiţiile de licenţiere, ce oferă posibilitatea dezvoltării şi distribuirii unor aplicaţii fără nici o obligaţie financiară.

S-a încercat reunirea şi integrarea diferitelor module într-o interfaţă unitară, astfel încât la accesarea fişierului index.html apare pe ecran următoarea interfaţă:

fig 1

In partea stângă se observă un desen realizat la scară, pe care s-a încercat figurarea anumitor elemente, în momentul de faţă fiind reprezentate doar oraşele şi drumurile naţionale.

In partea dreapta este simulată funcţionarea unui meniu din care se poate selecta rularea unuia dintre modulele aplicaţiei:

1. Cartea podurilor. Este o aplicaţie bazată strict pe accesarea unor pagini html, care au fost generate de o alta aplicaţie ce foloseşte tehnologia Java servlet, implementată într-un server Tomcat (care este şi el gratuit). Acest modul prezintă, pentru fiecare pod în parte, anumite date extrase din cele 7 tabele din BCDTR dedicate podurilor, structurate astfel încât să ofere o imagine generală asupra podului. Pentru fiecare pod, fişierul respectiv poate fi accesat dintr-un index realizat drumuri.Ca o facilitate este posibilă scoaterea la imprimantă, pentru un pod fiind necesare aproximativ 3 pagini A4.

 

Fig. 2 – Cartea podurilor

2. Cartea drumului. Această aplicaţie este realizata integral într-un applet Java, care prezintă elementele drumului la scară (lăţime parte carosabilă, acostamente, şanţuri, parapete, marcaje, indicatoare rutiere, etc) pe o lungime de 150 metri. Exista posibilitatea de a “defila” drumul, cu o rata de 150 metri, într-un sens sau altul, printr-o simplă apăsare cu mouse-ul a butoanelor cu săgeţi:

 

fig 3 – Cartea drumurilor

Printr-un click cu mouse-ul pe diferite elemente ale drumului putem obţine informaţii detaliate despre acele elemente (secţiune transversală a drumului, intersecţii, podeţe, poduri etc.), tot ceea ce se vede pe ecran putând fi scos la imprimantă.

fig. 4 - Cartea drumurilor - Secţiune transversală

fig. 5 - Cartea drumurilor - Pod

 

 

fig. 6 - Cartea drumurilor - Podeţ

3. Sistemul rutier. In cartea drumului se pot obţine informaţii punctuale (într-o anumită poziţie kilometrică) despre sistemul rutier. Dar, sectoarele cu sistem rutier omogen din cadrul unui drum se determină foarte greu, uneori fiind practic imposibilă determinarea lor. Din acest motiv s-a realizat aplicaţia “sistemul rutier” în care se pot vedea foarte uşor sectoarele omogene şi alcătuirea lor.

fig. 7 – Sistemul rutier

Datorită complexităţii problematicii şi a factorilor care determină activitatea de întreţinere a drumurilor, acest set de aplicaţii este pe departe de a se considera o aplicaţie completă. În continuare se are în vedere atât o extindere a capabilităţilor aplicaţiilor existente cât şi crearea altora noi.

Free Web Hosting